E-Voucher Xét nghiệm Covid-19

QUAN TRỌNG:

  • E-Voucher Xét nghiệm Covid-19 (e-voucher XNVNKM) chỉ được cấp cho hành khách đủ điều kiện và mua vé đi trên các chuyến bay áp dụng; Không được cấp cho những hành khách là em bé (INF) không được ngồi ghể một mình (em bé ngồi lòng người lớn đi cùng), những hành khách đi bằng vé công tác, vé tiêu chuẩn nội bộ, vé ưu đãi theo chính sách của Vietjet.
  • Mỗi e-Voucher Xét nghiệm Covid-19 với mệnh giá cụ thể được áp dụng cho một loại dịch vụ xét nghiệm theo chính sách và quy định của Vietjet. Quý khách cần kiểm tra và lựa chọn loại e-Voucher phù hợp với chuyến bay của mình.
  • Để nhận e-Voucher, các thông tin mã đặt chỗ (PNR) và họ, tên và tên đệm của hành khách trong hồ sơ đặt chỗ cần được nhập đầy đủ và chính xác.
  • Các dịch vụ xét nghiệm kèm vé máy bay trong PNR sẽ được hiển thị chi tiết theo từng hành khách theo từng chặng bay để khách hàng lựa chọn nhận e-Voucher XNVNKM
  • E-Voucher chỉ được cấp một (01) lần duy nhất.
  • Khi Quý khách đăng nhập Tài khoản e-Voucher của mình, e-Voucher sẽ được ghi nhận và quản lý trong mục e-Voucher của tôi, đồng thời được hệ thống tự động gửi về địa chỉ email đăng ký trong tài khoản e-Voucher.
  • Nếu Quý khách không đăng nhập hoặc không có tài khoản e-Voucher, hệ thống sẽ chỉ gửi e-Voucher về địa chỉ email đã được đăng ký trong hồ sơ đặt chỗ của vé máy bay. Quý khách cần liên hệ với người chủ sở hữu của địa chỉ email đó để nhận lại e-Voucher của mình.
  • Trong bất kỳ trường hợp nào, nếu Vietjet phát hiện rằng các thông tin của hồ sơ đặt chỗ (PNR) bị lạm dụng hoặc sử bị sử dụng bất hợp pháp để nhận e-Voucher thì e-Voucher đó sẽ bị hủy bỏ giá trị sử dụng ngay lập tức.
  • Đề nghị Quý khách đọc kỹ Điều kiện và Điều khoản sử dụng e-Voucher XNVNKM và Điều khoản áp dụng của dịch vụ xét nghiệm Covid-19 đi kèm vé máy bay Vietjet, và tham khảo các nội dung Hướng dẫn chungCâu hỏi thường gặp để biết thêm chi tiết.