Điều khoản và Điều kiện E-voucher XNVNKM và Điều khoản sử dụng Dịch vụ xét nghiệm Covid-19 đi kèm vé máy bay Vietjet

Khi Quý khách nhấn Xác nhận chọn mua Dịch vụ dịch vụ xét nghiệm Covid-19 trong quá trình mua vé máy bay của Vietjet nghĩa là Quý khách đã đọc, hiểu và đồng ý chấp thuận các Điều kiện và Điều khoản áp dụng của Phiếu Thanh Toán Điện Tử XNVNKM (e-voucher XNVNKM) cho dịch vụ xét nghiệm Covid-19, và các điều kiện áp dụng đối với Dịch vụ xét nghiệm Covid-19 đi kèm vé máy bay của Vietjet. Các chi tiết được nêu dưới đây. Đề nghị Quý khách xem, đọc kỹ trước khi quyết định mua và chọn thanh toán!

Chúng tôi cũng lưu ý với Quý khách rằng chúng tôi có thể thay đổi, sửa đổi, bổ sung và loại bỏ các Điều kiện và Điều khoản này vào bất cứ thời điểm nào mà không cần thông báo trước. Do đó, chúng tôi đề nghị Quý khách thường xuyên truy cập trang chủ evoucher.vietjetair.com để có các thông tin cập nhật về các Điều kiện và Điều khoản áp dụng này.

1. Các Điều khoản và điều kiện áp dụng của các loại Phiếu Thanh Toán Điện tử XNVNKM (e-voucher XNVNKM)

1.1. Phiếu Thanh Toán Điện Tử XNVNKM hoặc e-voucher XNVNKM là xác nhận điện tử có giá trị sử dụng để đăng ký và thanh toán dịch vụ xét nghiệm Covid-19 tạ các cơ sở xét nghiệm được cung cấp thông qua giải pháp Việt Nam Khỏe Mạnh tại địa chỉ trang chủ https://vietnamkhoemanh.vn.

1.2. Trừ khi có các quy định bổ sung khác, e-voucher XNVNKM chỉ có giá trị sử dụng để người thụ hưởng đăng ký và thanh toán dịch vụ xét nghiệm Covid-19 thông qua giải pháp Việt Nam Khỏe Mạnh.

1.3. Các dịch vụ xét nghiệm Covid-19 được chấp nhận thanh toán bằng e-voucher XNVNKM bao gồm xét nghiệm nhanh kháng nguyênxét nghiệm RT-PCR.

1.4. Mệnh giá của e-voucher XNVNKM được xác định bằng tiền Việt Nam (VND), là giá trị được ghi nhận trên e-voucher XNVNKM, có giá trị thanh toán cho một (01) dịch vụ xét nghiệm Covid-19 đã được xác định và ghi nhận trên e-voucher.

1.5. E-voucher XNVNKM có tính chất định danh bắt buộc – tức là chỉ người thụ hưởng có họ, tên và tên đệm trùng khớp và theo đúng trật tự với họ, tên và tên đệm của hành khách trong hồ sơ đặt chỗ (sau đây gọi là “mã đặt chỗ” hay “PNR”) của hãng hàng không Vietjet mới có thể sử dụng để đăng ký và thanh toán dịch vụ xét nghiệm Covid-19 cho cho chính mình.

1.6. E-voucher XNVNKM chỉ có hiệu lực sử dụng 01 (một) lần để thanh toán cho loại dịch vụ xét nghiệm Covid-19 tương ứng được ghi nhận theo loại e-voucher đó.

1.7. Ngoại trừ một số trường hợp được nêu dưới đây, sau khi e-voucher XNVNKM được xuất cho dịch vụ xét nghiệm Covid-19 kèm vé máy bay đã mua, thì e-voucher XNVNKM sẽ luôn có thời hạn sử dụng đến trước thời điểm khởi hành của chuyến bay có mua dịch vụ xét nghiệm đó.

1.8. Thời điểm sử dụng e-voucher XNVNKM để thanh toán cho dịch vụ xét nghiệm Covid-19 theo e-voucher này hoàn toàn tùy thuộc vào quyết định của người thụ hưởng, miễn là trong thời hạn hiệu lực của e-voucher XNVNKM đó. Chúng tôi luôn khuyến khích người thụ hưởng sử dụng e-voucher XNVNKM để thực hiện dịch vụ xét nghiệm Covid-19 theo chuyến bay đã mua.

1.9. Trong trường hợp sử dụng e-voucher XNVNKM để thanh toán dịch vụ xét nghiệm Covid-19 mà phát sinh số tiền còn dư (nếu có) trên e-voucher XNVNKM thì số tiền còn dư đó sẽ bị xóa trên e-voucher XNVNKM và không được hoàn trả lại dưới bất kỳ hình thức nào.

1.10. Các e-voucher XNVNKM không được phép đổi tên hoặc chuyển nhượng cho người khác sử dụng dưới bất kỳ hình thức nào.

1.11. Các e-voucher XNVNKM không được phép quy đổi thành tiền mặt dưới bất kỳ hình thức nào.

1.12. Các e-voucher XNVNKM đã sử dụng thì sẽ không được phép hoàn trả hoặc khôi phục lại giá trị sử dụng.

1.13. Các e-voucher XNVNKM không được phép gia hạn hoặc thay đổi hiệu lực, mục đích sử dụng.

1.14. Người thụ hưởng e-voucher XNVNKM có trách nhiệm tự bảo mật các thông tin của e-voucher của mình, và sử dụng tuân theo đúng điều kiện sử dụng của từng loại e-voucher XNVNKM đó.

1.15. Tại bất kỳ thời điểm nào, Vietjet hoặc hệ thống Việt Nam Khỏe Mạnh có quyền kiểm tra, xác minh tính hợp lệ của e-voucher XNVNKM. Khi phát hiện e-voucher XNVNKM bị sử dụng sai quy định hoặc bị lạm dụng, Vietjet và/hoặc hệ thống Việt Nam Khỏe Mạnh có quyền hủy e-voucher XNVNKM cũng như dịch vụ xét nghiệm có liên quan đến e-voucher XNVNKM đó và không chịu bất cứ trách nhiệm nào liên quan hay phát sinh đối với khách hàng từ việc e-voucher XNVNKM và dịch vụ xét nghiệm có liên quan đến e-voucher XNVNKM đã bị hủy.

2. Nhận e-voucher XNVNKM và các quy định áp dụng

2.1. Chỉ áp dụng khi hành khách mua vé máy bay của Vietjet đi trên các chuyến bay do Vietjet khai thác trên một số các đường bay nội địa Việt Nam và một số các chuyến bay Quốc tế đi/đến Việt Nam.

2.2. Khi mua vé máy bay, căn cứ vào yêu cầu về loại xét nghiệm của nơi đến, hành khách cần lựa chọn mua thêm Dịch vụ xét nghiệm Covid-19 với loại xét nghiệm phù hợp, và thanh toán đầy đủ hồ sơ đặt vé máy bay.

2.3. Sau khi mua vé máy bay có kèm dịch vụ xét nghiệm Covid-19, hành khách truy cập trang chủ evoucher.vietjetair.com, nhập các thông tin vé, và chọn loại e-voucher dành cho dịch vụ xét nghiệm Covid-19 đã đăng ký mua theo vé máy bay.

2.4. Để nhận e-voucher, hành khách cần nhập đầy đủ và chính xác các thông tin của hồ sơ đặt chỗ bao gồm mã đặt chỗ (PNR), họ, tên và tên đệm (không dấu của hành khách trong PNR) để hồ sơ đặt chỗ (PNR) và dịch vụ xét nghiệm kèm vé máy bay trong PNR được xác thực.

2.5. Các dịch vụ xét nghiệm kèm vé máy bay trong PNR sẽ được hiển thị theo từng hành khách trong từng chuyến bay, chặng bay của PNR để khách hàng lựa chọn nhận e-voucher XNVNKM cho từng hành khách.

2.6. Khi hành khách nhấn chọn nhận e-voucher XNVNKM, hệ thống sẽ gửi chi tiết của e-voucher đó về duy nhất địa chỉ email được đăng ký cho hành khách trong PNR. Hành khách cần kiểm tra kỹ hộp thư điện tử đó để nhận e-voucher XNVNKM đã được cấp.

2.7. E-voucher XNVNKM xuất cho dịch vụ xét nghiệm Covid-19 đi kèm vé máy bay sẽ chỉ được cấp 01 (một) lần.

2.8. Sau khi nhận e-voucher XNVNKM, hành khách cần lưu giữ, bảo quản và chịu trách nhiệm về tính bảo mật của thông tin của e-voucher đó.

2.9. Hành khách không thể nhận được e-voucher XNVNKM trong các trường hợp sau đây:

2.9.1. Hồ sơ đặt vé máy bay có mua kèm dịch vụ xét nghiệm Covid-19 chưa được thanh toán đầy đủ;

2.9.2. Yêu cầu cấp voucher được thực hiện sau thời điểm khởi hành của chuyến bay có mua kèm dịch vụ xét nghiệm Covid-19;

2.9.3. Hành khách chủ động hủy hồ sơ đặt chỗ của chuyến bay có mua kèm dịch vụ xét nghiệm Covid-19;

2.9.4. Hành khách đổi sang chuyến bay và/hoặc chặng bay mới không cung cấp dịch vụ xét nghiệm Covid-19 kèm vé máy bay;

2.9.5. E-voucher XNVNKM đã được cấp cho dịch vụ xét nghiệm Covid-19 mua kèm vé máy bay.

2.10. Trường hợp vé máy bay được phép xử lý hoàn tiền theo quy định và chính sách hiện hành của Vietjet, dịch vụ xét nghiệm Covid-19 mua kèm vé máy bay được xử lý như sau:

2.10.1. Nếu e-voucher XNVNKM chưa được xuất: Khoản tiền liên quan đến dịch vụ xét nghiệm Covid-19 đã mua theo vé sẽ được phép hoàn trả theo chính sách hoàn tiền áp dụng đối với vé máy bay.

2.10.2. Nếu e-voucher XNVNKM đã được xuất: Vietjet sẽ không thể hoàn lại khoản tiền liên quan đến dịch vụ xét nghiệm Covid-19 đã mua theo vé đó.

2.11. Trường hợp chuyến bay mà khách đã mua vé có kèm dịch vụ xét nghiệm Covid-19 bị thay đổi vì bất kỳ lý do gì và hồ sơ đặt chỗ được thay đổi hợp lệ theo đúng điều kiện vé và/hoặc theo chính sách áp dụng của Vietjet đối với chuyển bay bị thay đổi, mã hồ sơ đặt chỗ (PNR) vẫn giữ nguyên:

2.11.1. Nếu e-voucher XNVNKM chưa được xuất: Hành khách sẽ thực hiện nhận e-voucher XNVNKM theo chuyến bay mới;

2.11.2. Nếu e-voucher XNVNKM đã được xuất: E-voucher XNVNKM đã được xuất sẽ vẫn có giá trị sử dụng để đăng ký và thanh toán dịch vụ xét nghiệm Covid-19 đi kèm chuyến bay mới.

2.12. Trường hợp hành khách chưa nhận e-voucher XNVNKM và mong muốn thay đổi dịch vụ xét nghiệm Covid-19 đã mua kèm vé máy bay, hành khách có thể tự thay đổi dịch vụ này thông qua tính năng quản lý đặt chỗ trên trang chủ www.vietjetair.com hoặc liên hệ với Tổng đài phục vụ khách hàng của Vietjet để được hỗ trợ. Theo đó:

2.12.1. Nếu chuyển từ dịch vụ xét nghiệm có mức giá thấp hơn lên dịch vụ xét nghiệm có mức giá cao hơn: Hành khách cần thanh toán bổ sung tiền chênh lệch dịch vụ xét nghiệm;

2.12.2. Nếu chuyển từ dịch vụ xét nghiệm có mức giá cao hơn sang dịch vụ xét nghiệm có mức giá thấp hơn: Vietjet sẽ không hoàn lại khoản tiền chênh lệch.

2.13. Trường hợp hành khách chưa thực hiện đăng ký nhận e-voucher XNVNKM và cần thay đổi chuyến bay và cả dịch vụ xét nghiệm Covid-19 đã mua kèm theo vé máy bay, hành khách cần tiến hành đặt lại vé và lựa chọn lại dịch vụ xét nghiệm Covid-19 theo nhu cầu, sau đó thanh toán khoản tiền phát sinh liên quan đến thay đổi vé theo quy định của điều kiện loại giá vé (bao gồm phí thay đổi vé, tiền chênh lệch giá vé, và chênh lệch dịch vụ xét nghiệm).

2.14. Trường hợp hành khách đã nhận e-voucher XNVNKM cho dịch vụ xét nghiệm Covid-19 đi kèm vé máy bay, nhưng sau đó phải điều chỉnh tên trên vé máy bay (nếu có, và theo điều kiện áp dụng của vé máy bay), hành khách cần liên hệ với Tổng đài 24/7 của Vietjet theo số +84-1900-1886 để được kiểm tra và hỗ trợ điều chỉnh lại tên trên e-voucher XNVNKM đã cấp cho đúng với tên hành khách trên vé máy bay.

3. Đăng ký và tiến hành xét nghiệm Covid-19 với e-voucher XNVNKM

3.1. Để đăng ký sử dụng dịch vụ xét nghiệm Covid-19 với e-voucher XNVNKM, hành khách truy cập trang chủ https://vietnamkhoemanh.vn, chọn mục Đăng ký xét nghiệm hành khách hàng không, nhập mã số của e-voucher XNVNKM và họ, tên và tên đệm của hành khách đăng ký xét nghiệm. Họ, tên và tên đệm cần phải trùng khớp và theo đúng trật tự của họ, tên và tên đệm của khành khách trên PNR.

3.2. Hành khách cần nhập đầy đủ các thông tin theo yêu cầu của hệ thống Việt Nam Khỏe Mạnh để đăng ký xét nghiệm.

3.3. Chi tiết tên của người xét xét nghiệm phải trùng khớp với chi tiết tên người thụ hưởng của e-voucher XNVNKM.

3.4. Loại dịch vụ xét nghiệm Covid-19 (xét nghiệm nhanh kháng nguyên hoặc xét nghiệm PCR) sẽ được hệ thống tự động xác định căn cứ vào mã số của e-voucher XNVNKM.

3.5. Căn cứ vào địa điểm hiện tại của mình và ngày giờ của chuyến bay, hành khách cần lựa chọn địa điểm xét nghiệm và thời gian xét nghiệm phù hợp cho mình để đăng ký và đến xét nghiệm.

3.6. Kết quả xét nghiệm Covid-19 sẽ được gửi trả về địa chỉ email mà hành khách đã điền khi đăng ký xét nghiệm ở bước trên. Đồng thời, kết quả này cũng được lưu trữ trong mục Lịch sử xét nghiệm trên trang chủ của hệ thống Việt Nam Khỏe Mạnh để hành khách tra cứu tại trang chủ https://vietnamkhoemanh.vn. Lịch sử xét nghiệm được ghi nhận theo số điện thoại di động của hành khách đã khai báo khi đăng ký xét nghiệm.

4. Điều kiện áp dụng đối với kết quả xét nghiệm Covid-19 được thanh toán bằng e-voucher XNVNKM

4.1. Giá trị hiệu lực của tất cả các kết quả xét nghiệm Covid-19 thực hiện theo dịch vụ xét nghiệm Covid-19 kèm theo vé máy bay đều tuân theo quy định của Bộ Y Tế Việt Nam và các cơ quan hữu quan của Việt Nam, và có thể của các nhà chức trách nước ngoài có thỏa thuận với Việt Nam. Thông thường, ngoại trừ các quy định khác của nhà chức trách, các kết quả xét nghiệm Covid-19 có hiệu lực trong vòng 72 (bảy mươi hai) giờ kể từ thời điểm trả kết quả xét nghiệm.

4.2. Nếu hành khách có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-COVI 2, hành khách sẽ được thông báo bị từ chối vận chuyển. Vé máy bay mà hành khách đã mua của Vietjet sẽ được xử lý theo các quy định, chính sách hiện hành của Vietjet và nhà chức trách.

4.3. Tùy vào khả năng phục vụ của mình, Vietjet có thể cập nhật kết quả xét nghiệm Covid-19 vào hồ sơ đặt chỗ của hành khách khi bay với Vietjet.

4.4. Trường hợp chuyến bay bị thay đổi sau khi hành khách đã sử dụng e-voucher XNVNKM để thanh toán cho dịch vụ xét nghiệm Covid-19 và có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-COVI 2:

4.4.1. Nếu việc thay đổi chuyến bay xuất phát từ ý muốn chủ quan của hành khách thì hành khách sẽ tự chịu trách nhiệm đối với hiệu lực sự dụng của kết quả xét nghiệm Covid-19;

4.4.2. Nếu việc thay đổi chuyến bay xuất phát từ lý do khai thác của Vietjet, và kết quả xét nghiệm Covid-19 không còn giá trị hiệu lực để đi trên chuyến bay mới thì Vietjet sẽ làm thủ tục cấp lại e-voucher XNVNKM có giá trị tương đương để hành khách sử dụng cho việc xét nghiệm Covid-19 lại.

5. Chính sách về quyền riêng tư

Vietjet hoàn toàn tôn trọng quyền riêng tư của Quý khách. Quý khách có thể tìm thấy chính sách hiện hành về quyền riêng tư tại trang chủ www.vietjetair.com. Xem Chính sách về quyền riêng tư tại đây.

6. Trách nhiệm pháp lý

6.1. Vietjet không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc khiếu nại nào phát sinh từ việc khách hàng không thể truy cập vào trang chủ của Vietjet, hoặc từ việc khách hàng không thể hoàn thành một giao dịch nào đó.

6.2. Ngoài những quy định rõ ràng trong Điều kiện và Điều khoản áp dụng này, Vietjet sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất, chi phí hoặc thiệt hại nào (dù trực tiếp hay gián tiếp) bắt nguồn từ sự trông cậy của người thụ hưởng hay chủ sở hữu của e-voucher XNVNKM đối với các thông tin và gợi ý liên quan từ Vietjet.

6.3. Vietjet sẽ không chịu trách nhiệm về việc thất lạc, gửi nhầm, bị trả lại hoặc cung cấp trễ thông tin bán hàng được gửi qua email.

6.4. Trong mọi trường hợp, nghĩa vụ pháp lý của Vietjet sẽ không vượt quá giá trị của e-voucher XNVNKM đối với người thụ hưởng hay chủ sở hữu của Voucher(s), và cũng trong bất kỳ tình huống nào thì Vietjet sẽ không chịu trách nhiệm cho các thiệt hại phát sinh và hậu quả liên đới tiếp theo của người thụ hưởng hay chủ sở hữu e-voucher XNVNKM.

6.5. Vietjet đặt mục tiêu đảm bảo rằng virus (hoặc các chương trình khác có tác động bất lợi) sẽ không có trên trang web, nhưng Vietjet không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ virus hoặc mã độc nào khác mà người thụ hưởng hay chủ sở hữu e-voucher XNVNKM có thể nhiễm từ việc sử dụng trang web hoặc từ bất kỳ trang web của nhà cung cấp web khác.

7. Bản quyền và thương hiệu

7.1. Vietjet sở hữu hoặc có quyền hợp pháp đối với tất cả các tài liệu trong trang web này. Tất cả các bản quyền và sở hữu trí tuệ khác đã được đăng ký bảo hộ. Người thụ hưởng hay chủ sở hữu e-voucher XNVNKM chỉ có thể tải xuống máy tính cá nhân của mình để xem và in ra một số trang của trang web này và/hoặc các trang web liên kết để sử dụng cho mục đích cá nhân. Người thụ hưởng hay chủ sở hữu e-voucher XNVNKM không được sửa đổi, sao chép, phân phối, phát tán, hiển thị, thực hiện, tái tạo, xuất bản, cấp phép, tạo các tác phẩm phái sinh, chuyển nhượng hoặc bán bất kỳ thông tin nào có được từ trang website này.

7.2. Tất cả các nhãn hiệu, tên sản phẩm, tên công ty và logo xuất hiện trên trang website này là tài sản của chủ sở hữu liên quan.

8. Điều khoản khác

8.1. Người thụ hưởng hay chủ sở hữu e-voucher XNVNKM đồng ý rằng không có mối quan hệ liên doanh, hợp tác, quan hệ việc làm hoặc quan hệ đại lý nào tồn tại giữa người thụ hưởng hay chủ sở hữu e-voucher XNVNKM và Vietjet xuất phát từ Điều kiện và Điều khoản áp dụng này hoặc từ việc sử dụng các trang web liên kết.

8.2. Mọi nội dung trong điều khoản này được điều chỉnh và giải thích chỉ theo Luật pháp Việt Nam.

8.3. Nếu Quý khách có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến, xin vui lòng liên hệ với Tổng đài chăm sóc khách hàng 24/7 của Vietjet tại +84-1900-1886.


Vietjet JSC