E-Voucher thiện chí

QUAN TRỌNG:

  • E-Voucher Thiện chí không được cấp cho những hành khách là em bé (INF) không được ngồi ghể một mình (em bé ngồi lòng người lớn đi cùng), những hành khách đi bằng các loại vé công tác, vé tiêu chuẩn nội bộ, vé ưu đãi theo chính sách của Vietjet, những hành khách đã được nhận bồi thường, những hành khách đang yêu cầu bồi thường.
  • E-Voucher Thiện chí có các mệnh giá khác nhau được áp dụng cho các chuyến bay khác nhau theo chính sách và quy định của Vietjet, và sẽ được tự động lựa chọn cho từng hành khách đủ điều kiện nhận e-Voucher.
  • Để nhận e-Voucher, các thông tin mã đặt chỗ (PNR) và họ, tên và tên đệm của hành khách trong hồ sơ đặt chỗ cần được nhập đầy đủ và chính xác.
  • E-Voucher chỉ được cấp một (01) lần duy nhất.
  • Nếu hồ sơ đặt chỗ hợp lệ để nhận e-Voucher, hệ thống sẽ chỉ gửi e-Voucher về địa chỉ email đã được đăng ký trong hồ sơ đặt chỗ của vé máy bay. Quý khách cần liên hệ với người chủ sở hữu của địa chỉ email đó để nhận lại e-Voucher của mình.
  • Trong bất kỳ trường hợp nào, nếu Vietjet phát hiện rằng các thông tin của hồ sơ đặt chỗ (PNR) bị lạm dụng hoặc bị sử dụng bất hợp pháp để nhận e-Voucher thì e-Voucher đó sẽ bị hủy bỏ giá trị sử dụng ngay lập tức.
  • E-voucher không có giá trị quy đổi thành tiền mặt
  • Quý khách tham khảo Điều kiện sử dụng e-Voucher để biết thêm chi tiết.