Điều khoản và Điều kiện chung của E-voucher

Khi Quý khách chọn nhấn vào ô “Tôi đồng ý các Điều khoản và Điều kiện áp dụng” trong quá trình đăng ký mua Phiếu thanh toán điện tử (hay còn được gọi là E-voucher hoặc e-voucher) thì Quý khách đã đồng ý và chấp thuận tất cả các điều khoản và điều kiện chung áp dụng cho E-vouche được nêu dưới đây. Đề nghị Quý khách xem kỹ trước khi chọn thanh toán để mua hoặc khi nhận!

Chúng tôi cũng lưu ý với Quý khách rằng chúng tôi có thể thay đổi, sửa đổi, bổ sung hoặc loại bỏ các Điều khoản và Điều kiện áp dụng này vào bất cứ thời điểm nào mà không thông báo trước. Các thay đổi, điều chỉnh (nếu có) sẽ được cập nhật trên trang chủ  evoucher.vietjetair.com để khách hàng tham khảo.

1. Điều khoản chung

1.1. Mệnh giá của từng loại e-voucher là giá trị tối đa bằng tiền mà e-voucher có thể chi trả trong các giao dịch thanh toán hợp lệ theo điều kiện áp dụng của e-voucher.

1.2. Trường hợp sử dụng e-voucher để thanh toán cho sản phẩm hoặc dịch vụ được tính giá bằng loại tiền tệ khác với đồng tiền theo mệnh giá của e-voucher thì hệ thống của chúng tôi sẽ tự động sử dụng tỷ giá quy đổi trên hệ thống được áp dụng tại thời điểm thanh toán để chuyển đổi giá trị của e-voucher sang đồng tiền tính giá của sản phẩm dịch vụ đó. Sau khi hoàn tất thanh toán bằng e-voucher, số tiền còn dư của e-voucher (nếu có và nếu được giữ lại tùy theo loại e-voucher) sẽ được chuyển đổi sang đồng tiền của e-voucher và được ghi nhận lại trên e-voucher.

1.3. Thời gian hiệu lực sử dụng của từng loại e-voucher là khoảng thời gian mà các giao dịch thanh toán bằng e-voucher được chấp nhận, theo điều kiện áp dụng của từng loại e-voucher.

1.4. E-voucher chỉ được sử dụng bởi người sở hữu hợp pháp, tuân theo điều kiện áp dụng của e-voucher. 

1.5. Người chủ sở hữu hoặc người thụ hưởng e-voucher có trách nhiệm tự bảo mật các thông tin về e-voucher của mình và sử dụng theo đúng điều kiện của từng loại e-voucher.

1.6. E-voucher không được phép quy đổi thành tiền mặt dưới bất kỳ hình thức nào.

1.7. E-voucher đã sử dụng thì sẽ không được phép hoàn trả lại tiền hoặc khôi phục giá trị của mệnh giá.

1.8. E-voucher không được phép gia hạn hoặc thay đổi hiệu lực sử dụng.

1.9. E-voucher định danh là loại voucher chỉ được sử dụng bởi người thụ hưởng có tên được ghi nhận trên từng loại e-voucher, và các e-voucher này không được phép đổi tên hoặc chuyển nhượng cho người khác sử dụng.

1.10. Trường hợp người thụ hưởng e-voucher định danh và người khác cùng có tên trong một giao dịch mua sản phẩm dịch vụ được thanh toán bằng evoucher định danh thì tên của khách hàng đầu tiên trong giao dịch có thể phải trùng với tên của người thụ hưởng e-voucher.

1.11. E-voucher không định danh là loại voụcher có thể được sử dụng bởi bất kỳ ai là người thụ hưởng hợp pháp của e-voucher đó.

1.12. Tùy vào loại e-voucher, đối tượng và phạm vi thanh toán bằng e-voucher sẽ khác nhau. Ví dụ e-voucher chỉ có giá trị thanh toán tiền giá dịch vụ cơ bản hoặc có trị thanh toán giá dịch vụ cơ bản cùng với thuế phí.

1.13. E-voucher có hiệu lực sử dụng 01 (một) lần là loại voucher chỉ được sử dụng một lần để thanh toán trong thời gian hiệu lực sử dụng của e-voucher đó. Sau lần sử dụng đầu tiên, số tiền còn dư (nếu có) sẽ tự động hết hiệu lực.

1.14. E-voucher có hiệu lực sử dụng nhiều lần là loại voucher được sử dụng nhiều lần để thực hiện các thanh toán trong thời gian hiệu lực sử dụng của e-voucher. Số tiền còn dư (nếu có) sau mỗi lần giao dịch thanh toán sẽ được ghi nhận giữ lại để thực hiện thanh toán cho lần giao dịch tiếp theo. Sau thời gian hiệu lực sử dụng của e-voucher, số tiền còn dư (nếu có) sẽ tự động hết hiệu lực.

1.15. E-voucher có thể được sử dụng kết hợp với các hình thức thanh toán khác được chấp nhận bởi Vietjet và/hoặc đối tác của Vietjet để thanh toán giao dịch mua sản phẩm dịch vụ.

1.16. Tại bất kỳ thời điểm nào, VietJet có quyền kiểm tra, xác minh tính hợp lệ của e-voucher. VietJet có quyền hủy e-voucher, và từ chối vận chuyển nếu phát hiện việc voucher bị sử dụng không đúng đối tượng (thông tin người sử dụng không đúng với thông tin của người thụ hưởng Voucher theo như đăng ký ban đầu).

1.17. Mỗi loại e-voucher sẽ có những điều khoản và điều kiện áp dụng cụ thể và được công bố trên trang chủ evoucher.vietjetair.com.

2. Quyền và nghĩa vụ của các bên

2.1. Hành khách, khách hàng cần cung cấp thông tin cá nhân chính xác và hợp lệ theo yêu cầu của VietJet đối với e-voucher khi mua hoặc nhận e-voucher. Người thụ hưởng và/hoặc người sở hữu e-voucher chịu hoàn toàn trách nhiệm lưu giữ và bảo mật thông tin về e-voucher cũng như các thông tin tài khoản có liên quan đến việc sử dụng e-voucher của mình.

2.2. VietJet có quyền sửa đổi, điều chỉnh các Điều khoản và Điều kiện áp dụng này vào bất cứ lúc nào mà có thể không thông báo trước.

2.3. Tại bất kỳ thời điểm nào, VietJet có quyền kiểm tra lại tính hợp lệ, tính thích hợp của e-voucher, cũng như có quyền xác minh tình trạng của người chủ sở hữu hay người thụ hưởng e-voucher bao gồm nhưng không giới hạn việc xác minh lại thông tin cũng như yêu cầu cung cấp thêm các thông tin khác liên quan đến e-voucher để đảm bảo rằng e-voucher được sử dụng phù hợp với các Điều khoản và điều kiện áp dụng của e-voucher.

2.4. Tại bất kỳ thời điểm nào, VietJet cũng có quyền hủy e-voucher đã được cấp nếu xác minh được rằng chủ sở hữu hay người thụ hưởng e-voucher không tuân thủ các điều khoản và điều kiện áp dụng của e-voucher hoặc e-voucher không còn hiệu lực sử dụng.

2.5. Chủ sở hữu hay người thụ hưởng e-voucher (bao gồm cả loại định danh và không định danh) đều phải thông báo kịp thời cho VietJet về bất kỳ việc sử dụng trái phép nào đối với e-voucher thuộc quyền sở hữu của mình.

2.6. Chủ sở hữu e-voucher cam kết, đồng ý không sử dụng dịch vụ của VietJet vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới cấu hình hệ thống, hoặc tạo những đơn đặt hàng giả, sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống, trang chủ hoặc làm thay đổi cấu trúc dữ liệu v.v. Trong trường hợp vi phạm thì chủ sở hữu e-voucher phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.

2.7. Trừ khi có sự đồng ý bằng văn bản của Vietjet, người chủ sở hữu hoặc người thụ hưởng e-voucher cam kết không được thay đổi, chỉnh sửa, ghép, sao chép, sử dụng e-voucher và thông tin liên quan vào các mục đích khác với mục đích và phạm vi áp dụng của e-voucher.

2.8. Chủ sở hữu e-voucher cam kết không có các hành động gây thiệt hại hoặc gây mất uy tín của VietJet dưới bất kỳ hình thức nào.

2.9. Trong các trường hợp bất khả kháng như được quy định, nhưng không giới hạn, theo các quy định và Điều lệ vận chuyển của VietJet, các sản phẩm dịch vụ được thanh toán bằng voucher có thể không được cung cấp hoặc bị hủy bỏ bởi VietJet hay đối tác của VietJet. Khi đó, VietJet sẽ không chịu trách nhiệm và các nghĩa vụ liên quan đối với các voucher đã được sử dụng.

3. Tài khoản E-voucher

3.1. Tài khoản e-voucher giúp khách hàng dễ dàng nhận, quản lý và sử dụng tất cả các e-voucher thuộc sở hữu của mình do VietJet phát hành, bao gồm cả e-voucher được mua và e-voucher được tặng.

3.2. Để sử dụng các tiện ích của Tài khoản voucher, khách hàng cần sử dụng đúng họ tên, địa chỉ email thường dùng và số điện thoại của mình để đăng ký tài khoản voucher với VietJet. Sau khi kích hoạt tài khoản, khách hàng cần cập nhật đầy đủ và chính xác các thông tin cá nhân (ngày tháng năm sinh, chi tiết giấy tờ cá nhân, địa chỉ, liên hệ,…) theo như yêu cầu.

3.3. Để đảm bảo quyền lợi của khách hàng sau khi đăng ký và kích hoạt thành công tài khoản e-voucher, một số các thông tin cá nhân bao gồm họ tên, địa chỉ emai, số điện thoại cá nhân sẽ không được phép sửa đổi.

3.4. Khi mua e-voucher, khách hàng cần chắc chắn rằng đia chỉ email nhận e-voucher phải trùng khớp với địa chỉ email được đăng ký trong tài khoản e-voucher của mình.

3.5. Để chắc chắn nhận được e-voucher thưởng, khách hàng cần chắc chắn rằng mình đã đăng ký và kích hoạt tài khoản e-voucher của mình, và cập nhật đầy đủ các thông tin cá nhân theo yêu cầu. Tùy theo chương trình tặng e-voucher, chúng tôi sẽ sử dụng một số các thông tin cá nhân của khách hàng (như địa chỉ email, họ tên, số điện thoại, ngày tháng năm sinh, chi tiết giấy tờ tùy thân, mã hồ sơ đặt chỗ chuyến bay, tên hành khách và địa chỉ email được đăng ký trong hồ sơ đặt chỗ chuyến bay, v.v.) để xác thực điều kiện được tặng e-voucher. Khi khách hàng nhấn chọn nhận loại e-voucher, việc xác thực này sẽ được thực hiện hoàn toàn tự động. Nếu các thông tin được xác thực hợp lệ, e-voucher sẽ được cấp ngay vào tài khoản e-voucher của khách hàng, đồng thời hệ thống của chúng tôi sẽ gửi e-voucher về địa chỉ email mà khách hàng đã đăng ký trên tài khoản e-voucher.

4. Quyền riêng tư

VietJet hoàn toàn tôn trọng và bảo vệ quyền riêng tư của khách hàng. Khách hang có thể tìm thấy chính sách hiện hành về quyền riêng tư tại trang chủ www.vietjetair.com. Xem Chính sách về quyền riêng tư tại đây.

5. Trách nhiệm pháp lý

5.1. VietJet không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc khiếu nại nào phát sinh từ việc khách hàng không thể truy cập vào trang chủ của VietJet, hoặc từ việc khách hàng không thể hoàn thành một giao dịch nào đó với e-voucher.

5.2. Ngoài những quy định rõ ràng trong Điều kiện và Điều khoản chung này, VietJet sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất, chi phí hoặc thiệt hại nào gây ra (dù trực tiếp hay gián tiếp) đối với của người thụ hưởng hay chủ sở hữu của e-voucher xuất phát bởi sự trông đợi các thông tin và gợi ý liên quan từ VietJet.

5.3. VietJet sẽ không chịu trách nhiệm về việc thất lạc, gửi nhầm, bị trả lại hoặc sự chậm trễ của e-voucher hay thông tin bán hàng được gửi qua email.

5.4. Trong mọi trường hợp, trách nhiệm và nghĩa vụ pháp lý của VietJet sẽ không vượt quá giá trị của e-voucher, và VietJet sẽ không chịu trách nhiệm cho các thiệt hại phát sinh và hậu quả liên đới tiếp theo của người thụ hưởng hay chủ sở hữu e-voucher.

5.5. VietJet đặt mục tiêu đảm bảo rằng virus (hoặc các chương trình khác có tác động bất lợi) sẽ không có trên trang web, đồng thời VietJet không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ virus hoặc mã độc nào khác mà người thụ hưởng hay chủ sở hữu e-voucher có thể nhiễm từ việc sử dụng các trang web của Vietjet hoặc từ bất kỳ trang web của nhà cung cấp website khác.

6. Bản quyền và thương hiệu

6.1. VietJet sở hữu hoặc có quyền hợp pháp đối với tất cả các tài liệu trong trang web này. Tất cả các bản quyền và sở hữu trí tuệ khác đã được đăng ký bảo hộ. Người thụ hưởng hay chủ sở hữu e-voucher chỉ có thể tải xuống máy tính cá nhân của mình để xem và in ra một số trang của trang web này để sử dụng cho mục đích cá nhân. Người thụ hưởng hay chủ sở hữu e-voucher không được sửa đổi, sao chép, phân phối, phát tán, hiển thị, thực hiện, tái tạo, xuất bản, cấp phép, tạo các tác phẩm phái sinh, chuyển nhượng hoặc bán bất kỳ thông tin nào có được từ trang web này.

6.2. Tất cả các nhãn hiệu, tên sản phẩm, tên công ty và logo xuất hiện trên trang web này là tài sản của chủ sở hữu liên quan.

7. Điều khoản khác

7.1. Người thụ hưởng hay chủ sở hữu e-voucher đồng ý rằng không có mối quan hệ liên doanh, hợp tác, quan hệ việc làm hoặc quan hệ đại lý nào tồn tại giữa người thụ hưởng hay chủ sở hữu e-voucher và VietJet xuất phát từ Điều kiện và Điều khoản chung này hoặc từ việc sử dụng trang web này.

7.2. Mọi nội dung trong điều khoản này được điều chỉnh và giải thích chỉ theo Luật pháp Việt Nam.

7.3. Nếu Quý khách có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến góp ý, xin vui lòng liên hệ với VietJet tại +84-1900-1886.

 

Công ty Cổ phần Hàng không VietJet.