Hướng dẫn chung về nhận, sử dụng e-voucher XNVNKM đối với Dịch vụ xét nghiệm Covid-19 đi kèm vé máy bay Vietjet

1.           Dịch vụ xét nghiệm Covid-19 đi kèm vé máy bay bao gồm xét nghiệm kháng nguyên (Antigen Rapid Test) và xét nghiệm PCR (Real time PCR Test) được cung cấp thông qua giải pháp Việt Nam Khỏe Mạnh, và chỉ có bán kèm vé máy bay đi trên các chuyến bay do Vietjet khai thác trên một số đường bay nội địa Việt Nam và mộ số đường bay Quốc tế xuất phát từ Việt Nam.

2.           Khi mua vé máy bay, tại bước lựa chọn mua thêm dịch vụ, hành khách chọn mục “Dịch vụ xét nghiệm COVID-19” rồi lựa chọn loại dịch vụ xét nghiệm Covid-19 phù hợp với nhu cầu của mình. Dịch vụ xét nghiệm Covid-19 được bán theo chuyến bay trong quá trình đặt chỗ mua vé và cần được chọn cho từng hành khách theo nhu cầu.

3.           Sau khi mua vé kèm dịch vụ xét nghiệm Covid-19, hành khách truy cập trang chủ evoucher.vietjetair.com và thực hiện các bước đơn giản để nhận Phiếu thanh toán điện tử XNVNKM có giá trị thanh toán dịch vụ xét nghiệm Covid-19 thông qua hệ thống Việt Nam Khỏe Mạnh.

4.           Các thông tin của hồ sơ đặt chỗ cần phải được nhập đầy đủ và chính xác theo yêu cầu để hồ sơ đặt chỗ (PNR) và dịch vụ xét nghiệm kèm vé máy bay trong PNR được xác thực.

5.           Các dịch vụ xét nghiệm kèm vé máy bay trong PNR sẽ được hiện thị theo từng hành khách trong từng chuyến bay, chặng bay của PNR để khách hàng lựa chọn nhận e-voucher XNVNKM cho từng hành khách.

6.           Khi khách hàng nhấn chọn nhận e-voucher XNVNKM, hệ thống sẽ gửi e-voucher đó về duy nhất địa chỉ email đăng ký cho hành khách trong PNR. Hành khách cần kiểm tra kỹ hộp thư điện tử của mình hoặc tự liên hệ với người có địa chỉ email được đăng ký cho hành khách trong PNR để nhận e-voucher XNVNKM đã được cấp.

7.           E-voucher XNVNKM chỉ được cấp 01 (một) lần.

8.           E-voucher XNVNKM là loại định danh, được cấp cho người thụ hưởng có họ, tên và tên đệm trùng khớp và theo đúng trật tự với họ, tên và tên đệm của hành khách trong PNR.

9.           Chỉ có giá trị sử dụng 01 (một lần) cho đến trước thời điểm khởi hành của chuyến bay có mua dịch vụ xét nghiệm đó, để thanh toán cho loại dịch vụ xét nghiệm Covid-19 đã được ghi nhận trên e-voucher.

10.  Để đăng ký sử dụng dịch vụ xét nghiệm Covid-19 với e-voucher XNVNKM, hành khách truy cập website https://vnkm.yte.gov.vn hoặc https://xetnghiem.vietnamkhoemanh.vn, chọn mục Đăng ký xét nghiệm hành khách hàng không, nhập mã số của e-voucher XNVNKM và họ, tên và tên đệm của hành khách đăng ký xét nghiệm. Họ, tên và tên đệm cần phải trùng khớp và theo đúng trật tự của họ, tên và tên đệm của khành khách trên PNR vé máy bay.

11.       Loại dịch vụ xét nghiệm Covid-19 (xét nghiệm nhanh kháng nguyên hoặc xét nghiệm PCR) sẽ được hệ thống tự động xác định căn cứ vào mã số của e-voucher XNVNKM.

12.       Hành khách cần nhập đầy đủ các thông tin cá nhân theo yêu cầu của hệ thống Việt Nam Khỏe Mạnh để đăng ký xét nghiệm.

13.       Chi tiết tên của người đăng ký xét nghiệm và thanh toán bằng e-voucher XNVNKM phải trùng khớp với chi tiết tên người thụ hưởng của e-voucher XNVNKM.

14.       Căn cứ vào địa điểm hiện tại của mình và ngày giờ của chuyến bay, hành khách cần lựa chọn địa điểm xét nghiệm và thời gian xét nghiệm phù hợp cho mình để đăng ký và đến xét nghiệm.

15.       Chi tiết kết quả xét nghiệm Covid-19 cùng với thông tin cá nhân hành khách được quản lý bằng mã QR, và được gửi về địa chỉ email mà hành khách đã khai khi đăng ký xét nghiệm. Đồng thời, kết quả này cũng được lưu trữ trong mục Lịch sử xét nghiệm trên trang chủ của hệ thống Việt Nam Khỏe Mạnh tại trang chủ https://vnkm.yte.gov.vn hoặc https://xetnghiem.vietnamkhoemanh.vn. Lịch sử xét nghiệm được ghi nhận theo số điện thoại di động của hành khách đã khai báo trên hệ thống khi đăng ký xét nghiệm.

16.       Vào cuối ngày thực hiện xét nghiệm, chi tiết kết quả xét nghiệm Covid-19 của hành khách sẽ được giải pháp Việt Nam Khỏe Mạnh tự động gửi về công thông tin của Bộ Y tế và sẽ được cập nhật lên ứng dụng PC-Covid theo yêu cầu và phù hợp với quy định của Nhà nước.

17.       Khi làm thủ tục check-in chuyến bay tại sân bay, và qua cửa kiểm tra an ninh tại sân bay và khi lên tàu bay, cũng như trong quá trình di chuyển. hành khách cần xuất trình kết quả xét nghiệm Âm tính với Covid-19 được thực hiện trong vòng 72 tiếng trước giờ bay.