Hướng dẫn chung về nhận, sử dụng e-voucher XNVNKM đối với Dịch vụ xét nghiệm Covid-19 đi kèm vé máy bay Vietjet

1. Các bước mua và sử dụng Dịch vụ xét nghiệm Covid-19 kèm vé máy bay:

Bước 1: Khi mua vé máy bay, tại bước lựa chọn mua thêm dịch vụ, hành khách chọn mục “Dịch vụ xét nghiệm COVID-19” rồi lựa chọn loại dịch vụ xét nghiệm Covid-19 phù hợp với nhu cầu của mình. Sau đó hoàn tất thanh toán cho hồ sơ đặt chỗ.

Lưu ý: Dịch vụ xét nghiệm Covid-19 cần được chọn cho từng hành khách.

Bước 2: Truy cập trang chủ evoucher.vietjetair.com/TravelPass, nhập đầy đủ và chính xác các thông tin hồ sơ đặt vé máy bay để nhận Phiếu thanh toán điện tử XNVNKM.

Lưu ý: Các dịch vụ xét nghiệm Covid-19 kèm vé máy bay trong hồ sơ đặt vé máy bay sẽ được hiện thị theo từng hành khách trong từng chuyến bay, chặng bay của để khách hàng lựa chọn nhận e-voucher XNVNKM cho từng hành khách.

Bước 3: Mở hộp thư điện tử để nhận email chi tiết về Phiếu thanh toán điện tử XNVNKM do hệ thống gửi về.

Lưu ý: Phiếu thanh toán điện tử XNVNKM chỉ được gửi về duy nhất địa chỉ email được đăng ký cho hành khách trong hồ sơ đặt vé máy bay. Hành khách cần kiểm tra kỹ hộp thư điện tử của mình hoặc tự liên hệ với người có địa chỉ email được đăng ký cho hành khách trong hồ sơ đặt vé máy bay để nhận e-voucher XNVNKM đã được cấp.

Bước 4: Đăng ký và thực hiện xét nghiệm Covid-19 với Phiếu thanh toán điện tử XNVNKM.

• Truy cập trang chủ https://vietnamkhoemanh.vn/xetnghiem, chọn mục Đăng ký xét nghiệm hành khách hàng không

• Nhập mã số của e-voucher XNVNKM và họ tên đầy đủ của hành khách như có trên Phiếu thanh toán điện tử XNVNKM.

• Lựa chọn địa điểm và thời gian xét nghiệm phù hợp với nơi cư trú và lịch bay, nhập đầy đủ các thông tin khai báo y tế phòng chống dịch Covid.

• Hoàn tất đăng ký để xét nghiệm

2. Các lưu ý quan trọng về Phiếu thanh toán điện tử XNVNKM và dịch vụ xét nghiệm Covid-19 thông qua giải pháp Việt Nam Khỏe Mạnh:

• Chỉ được cấp 01 (một) lần, không được phép đổi tên, hoàn tiền hay chuyển nhượng.

• Là loại định danh, được cấp cho người thụ hưởng có họ, tên và tên đệm trùng khớp và theo đúng trật tự với họ, tên và tên đệm của hành khách trong hồ sơ đặt vé máy bay.

• Loại dịch vụ xét nghiệm Covid-19 (xét nghiệm nhanh kháng nguyên hoặc xét nghiệm RT-PCR) sẽ được hệ thống tự động xác định căn cứ vào mã số của e-voucher XNVNKM.

• Khi được cấp theo chuyến bay đi trong nội địa Việt Nam thì phiếu thanh toán sẽ có thời hạn sử dụng đến trước thời điểm khởi hành của chuyến bay đó.

• Khi được cấp theo chuyến bay đến Việt Nam thì phiếu thanh toán sẽ có thời hạn sử dụng trong vòng 07 (bảy) ngày kể từ ngày đến của chuyến bay đó.

• Chi tiết tên của người đăng ký xét nghiệm và thanh toán bằng Phiếu thanh toán điện tử XNVNKM phải trùng khớp với chi tiết tên người thụ hưởng được ghi nhận trên Phiếu thanh toán điện tử XNVNKM.

• Chi tiết kết quả xét nghiệm Covid-19 cùng với thông tin cá nhân hành khách được quản lý bằng mã QR, và được gửi về địa chỉ email mà hành khách đã khai khi đăng ký xét nghiệm. Đồng thời, kết quả này cũng được lưu trữ trong mục Lịch sử xét nghiệm trên trang chủ của hệ thống Việt Nam Khỏe Mạnh. Lịch sử xét nghiệm được ghi nhận theo số điện thoại di động của hành khách đã khai báo trên hệ thống khi đăng ký xét nghiệm.

• Chi tiết kết quả xét nghiệm Covid-19 sẽ được giải pháp Việt Nam Khỏe Mạnh tự động gửi về công thông tin của Bộ Y tế và sẽ được cập nhật lên ứng dụng PC-Covid. Hành khách cần xuất trình kết quả xét nghiệm theo yêu cầu của các cơ quan hữu quan và phù hợp với quy định của Nhà nước