E-VOUCHER tặng khách hàng "Bay trước - Trả sau"

Quà tặng
VND 100,000
Hiệu lực chương trình

25/10/2023 - 30/11/2023

Hiệu lực sử dụng e-Voucher

25/10/2023 - 31/12/2023

Nhận e-Voucher

Thông tin chi tiết

Chương trình khuyến mãi: Tặng khách hàng mua vé bay nội địa Vietjet thành công bằng hình thức thanh toán Bay trước - Trả sau từ ngày 25/10 - 15/11/2023 tại www.vietjetair.com, đăng ký thành công tài khoản và nhập Booking PNR trên https://evoucher.vietjetair.com/ để nhận voucher

  • Giá trị e-Voucher: 100,000VND/voucher
  • Thời giạn nhận e-Voucher: 25/10 - 30/11/2023
  • Hiệu lực sử dụng e-Voucher mua vé: 25/10 - 31/12/2023
  • Chặng bay áp dụng e-Voucher: toàn mạng bay nội địa & quốc tế
  • Hạng vé & hạng ghế: không giới hạn

Quy định chung

  • e-Voucher định danh áp dụng tặng khách thanh toán vé thành công bằng hình thức Bay trước - Trả sau
  • e-Voucher áp dụng thanh toán giảm trên base fare, không bao gồm thuế phí
  • Áp dụng e-Voucher mua vé với các hình thức thanh toán trả ngay
  • Các quy định trên sẽ thay đổi/bổ sung theo tình hình thực tế trong quá trình triển khai nhằm kiểm soát e-Voucher

Lưu ý: Chương trình có thể chấm dứt sớm hơn dự kiến khi số lượng e-Voucher được nhận hết. Mọi tranh chấp hoặc khiếu nại xảy ra sẽ được xử lý theo quyết định cuối cùng từ Vietjet.