Vietjet yêu chiều, hè thật phiêu

Quà tặng
VND 100,000
Hiệu lực chương trình

10/05/2023 - 31/08/2023

Hiệu lực sử dụng e-Voucher

10/08/2023 - 31/12/2023

Nhận e-Voucher

Thông tin chi tiết

- Chặng bay: toàn mạng nội địa và quốc tế

- Hạng vé: không giới hạn

- Thời gian mua vé thành công áp dụng (có thể không trùng với ngày bay, dành cho đối tượng đã thanh toán thành công vé máy bay Vietjet): 10/5/2023 - 15/8/2023

- Thời gian nhận e-Voucher: 10/5/2023 - 31/8/2023

- Hiệu lực sử dụng e-Voucher mua vé: 10/8/2023 - 31/12/2023

- Quy định chung: 

  • Áp dụng với khách hàng thanh toán thành công vé bay Vietjet và đã đăng ký thành công tài khoản e-Voucher
  • E-Voucher định danh chỉ áp dụng cho khách hàng đã mua vé trước đó
  • E-Voucher áp dụng thanh toán giảm trên base fare, không bao gồm thuế phí
  • Các quy định trên sẽ thay đổi/bổ sung theo tình hình thực tế trong quá trình triển khai nhằm kiểm soát e-Voucher

Lưu ý: Chương trình có thể chấm dứt sớm hơn khi số lượng E-voucher được nhận hết. Mọi tranh chấp hoặc khiếu nại xảy ra sẽ được xử lí theo quyết định cuối cùng từ Vietjet.